1. Blog
 2. CV
 3. Korzystanie z chronologicznego CV w celu znalezienia pracy
Napisany przez Karl KahlerKarl Kahler

Korzystanie z chronologicznego CV w celu znalezienia pracy

11 czas czytania
Korzystanie z chronologicznego CV w celu znalezienia pracy
Choć typ chronologiczny jest najczęstszym formatem CV, to istnieje wiele nieporozumień na jego temat. Przekonaj się, czy to najlepszy wybór w Twojej sytuacji, dowiedz się, jak sformatować ten typ CV, jakie informacje załączyć i jak napisać każdą sekcję.

Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby utworzyć nowe CV lub zaktualizować życiorys, którym już dysponujesz. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania zdecydowałeś, że najodpowiedniejszym typem będzie życiorys chronologiczny. Doskonale! Ale czy naprawdę wiesz, czym jest CV chronologiczne i jak je napisać?

Mówiąc najprościej, życiorys chronologiczny jest najczęściej spotykaną formą życiorysu i pokazuje doświadczenia zawodowe i wykształcenie w odwróconym porządku chronologicznym (od najnowszych do najstarszych). W przeciwieństwie do CV funkcjonalnego, opartego na umiejętnościach, w szczególności na umiejętnościach twardych, CV chronologiczne skupia się przede wszystkim na historii zatrudnienia.

Zajmijmy się dokładniej CV chronologicznym, aby sprawdzić, czy jest to najlepszy format dla Ciebie. W tym poradniku opiszemy:

 • Czym jest CV chronologiczne
 • Format i strukturę tego typu CV
 • Sekcje opcjonalne
 • Co NIE powinno się w nim znaleźć

Czym jest CV chronologiczne?

Życiorys chronologiczny o odwróconej chronologii najlepiej nadaje się w przypadku, gdy Twoje doświadczenie zawodowe i umiejętności ściśle odpowiadają wymaganiom na stanowisku, o które się ubiegasz.

Korzystają z niego często osoby, które mają duże doświadczenie i wiedzę branżową, mogą wykazać swój wkład w działalność swoich poprzednich pracodawców i pochwalić się historią rozwoju kariery. Nacisk kładziony jest na doświadczenie, którego poszukują pracodawcy i które opisano w ogłoszeniu o pracę.

Ten typ CV ma następujące zalety:

 • Osoby rekrutujące są dobrze zaznajomione z tym formatem. Jest on dla nich czytelny i zrozumiały
 • Łatwo go stworzyć – w internecie można znaleźć dużo przykładów i szablonów
 • Pokazuje Twój wkład w pracę u poprzednich pracodawców; czego może właśnie szuka potencjalny pracodawca
 • Pokazuje Twoje doświadczenie w innych firmach oraz kontakty w branży, świadczy o Twojej znajomości potrzeb i wyzwań biznesowych
 • Pokazuje historię rozwoju Twojej kariery, nabywane doświadczenie, obowiązki i wkład w pracę

Zawsze są jednak dwie strony medalu. Korzystanie z chronologicznego formatu CV posiada również pewne wady:

 • Trudno wyróżnić się z tłumu osób korzystających z tego najpopularniejszego formatu
 • Ujawnia ewentualne luki w zatrudnieniu. Choć mogą być one uzasadnione, to trudno je wyjaśnić w CV
 • Zwraca uwagę na ewentualną częstą zmianę pracy, co może zaniepokoić potencjalnego pracodawcę

Najlepszym sposobem na przezwyciężenie tych wad jest stworzenie pięknie zaprojektowanego i doskonałego pod względem treści CV.

Jeśli jednak wady tego formatu przeważają w Twoim przypadku nad jego zaletami, warto zastanowić się nad skorzystaniem z innego popularnego typu CV: życiorysu funkcjonalnego lub łączonego, który jest połączeniem CV chronologicznego i funkcjonalnego.

Format CV chronologicznego

Format życiorysu chronologicznego jest nieco sztywny i nie należy go zbyt mocno zmieniać. Takie postępowanie sprawiłoby, że CV wyglądałoby dziwnie lub było nieczytelne.

Podstawowy format CV chronologicznego zawiera:

 • Imię, nazwisko i dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu i adres)
 • Nazwę stanowiska, na które aplikujesz
 • Podsumowanie doświadczenia zawodowego odpowiadającego wymaganiom podanym w ogłoszeniu o pracy
 • Listę umiejętności twardych i miękkich
 • Doświadczenie zawodowe – pracodawcę, nazwę stanowiska, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, podsumowanie wykonanych zadań oraz listę obowiązków
 • Wykształcenie – wykształcenie formalne oraz kursy i certyfikaty związane z branżą
 • Sekcja opcjonalna – np. członkostwo w organizacjach zawodowych lub informacje o odbytym wolontariacie

Tutaj znajdziesz informację o tym, jak powinno wyglądać CV chronologiczne.

Struktura CV chronologicznego

Nazwisko i dane kontaktowe - pierwsze w życiorysie powinno być Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Informacje te należy umieścić u góry strony i zapisać odpowiednio dużą czcionką, by były czytelne. Pamiętaj, by zawrzeć następujące elementy:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu (komórkowego)
 • Adres e-mail
 • Link do profilu na LinkedIn lub Goldenlife

Informacje te można umieścić na pierwszej stronie u góry lub najlepiej w nagłówku, tak by pojawiały się na wszystkich stronach życiorysu.

Tytuł – Kolejną częścią Twojego CV jest jego tytuł, który powinien brzmieć tak samo jak nazwa stanowiska, na które aplikujesz. Dzięki temu rekruter dokładnie wie, które stanowisko Cię interesuje, i pod tym kątem ocenia Twoje CV.

Streszczenie celów i umiejętności – warto zacząć od dwu-, trzyzdaniowego podsumowania umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia związanego z pracą, o którą się ubiegasz. Dzięki temu osoba rekrutująca może szybko zapoznać się z Twoimi kwalifikacjami, co zachęci ją do przeczytania całego CV.

Umiejętności – w następnej kolejności po streszczeniu celów zawodowych powinieneś wymienić swoje umiejętności związane z pracą. Z reguły wybiera się ich kilka, zapisuje się je w punktach i zamieszcza w kolumnie z boku CV. Obejmują one zarówno umiejętności twarde związane z pracą, jak i umiejętności miękkie. Umiejętności twarde są niezbędne do pełnienia stanowiska i można je znaleźć w ogłoszeniu o pracę. Umiejętności miękkie podnoszą Twoje kwalifikacje, dzięki nim wyróżnisz się spośród innych kandydatów. Dotyczą one takich dziedzin jak komunikacja, praca zespołowa i przywództwo.

Doświadczenie zawodowe – sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat Twoich miejsc pracy z ostatnich dziesięciu lat. Wcześniejsze doświadczenie albo nie jest już istotne, albo zostało wykorzystane w pracy na bardziej aktualnych stanowiskach. Stanowiska powinny być wymienione w odwrotnej kolejności chronologicznej, począwszy od najbardziej aktualnego.

Opisując doświadczenie zawodowe, należy podać:

 • Nazwę stanowiska
 • Informacje o pracodawcy: adres oraz datę rozpoczęcia i zakończenia pracy (miesiąc/rok)

W jednym lub dwóch zdaniach należy podsumować swoje obowiązki i główne dokonania. Następnie w trzech lub czterech punktach należy wymienić znaczące osiągnięcia, najważniejszy wkład lub konkretne obowiązki powiązane ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Jeśli Twoja rola jest oczywista, możesz pominąć kilkuzdaniowe podsumowanie i przejść od razu do wymienienia poszczególnych punktów.

Wykształcenie — Następnie należy opisać swoje formalne i nieformalne wykształcenie, zaczynając od najbardziej aktualnego i najwyższego stopniem i cofając się do ukończonego najwcześniej. Jeśli już dość dawno skończyłeś szkoły, możesz zacząć od ostatnio uzyskanych certyfikatów lub od szkoleń i kursów, które podniosły Twoje kwalifikacje.

Podając wykształcenie, nie zapomnij o:

 • Zdobytym stopniu (np. licencjat, magister, inżynier itd.) z zaznaczeniem głównego kierunku studiów i ewentualnych kierunków pobocznych
 • Nazwie uczelni, szkoły lub instytucji edukacyjnej
 • Dodatkowej działalności: członkostwie w klubach, organizacjach studenckich, drużynach sportowych; publikacjach, ważnych projektach i praktykach

Pamiętaj również o informacjach o kursach odbytych w ramach kształcenia ustawicznego lub otrzymanych certyfikatach, które mają znaczenie w pracy, o którą się ubiegasz.

Opcjonalne sekcje CV chronologicznego

Po zakończeniu sekcji Wykształcenie Twój życiorys jest w zasadzie gotowy. Możesz jednak podać dodatkowe informacje. Powinieneś to zrobić jedynie wówczas, gdy przyczyni się to do wyjaśnienia, dlaczego kwalifikujesz się na stanowisko, o które się ubiegasz. Jeśli Twoje CV obejmuje mniej niż jedną stronę, możesz rozważyć dodanie tych sekcji.

Zastanawiając się nad wzbogaceniem CV o dodatkową treść CV, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami: jeśli informacje nie mają związku z pracą, o którą się ubiegasz, to nie powinno być ich w Twoim CV. Pamiętaj, że pracodawcy zatrudniają nowych pracowników z czterech powodów, czyli dlatego że:

 1. Zarobią dla firmy pieniądze
 2. Oszczędzą firmie pieniędzy
 3. Zaoszczędzą firmie czas
 4. Rozwiążą problemy firmy

Wszystko, co umieścisz w swoim CV, powinno dotyczyć jednego z tych celów. W przeciwnym razie nie należy załączać (dodatkowych) informacji. Opcjonalne elementy, które możesz dodać, to:

 • Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia
 • Członkostwo w organizacjach branżowych lub handlowych związanych z pracą, o którą się ubiegasz
 • Wolontariat
 • Patenty i publikacje
 • Biegła znajomość języków obcych

Sposób prezentowania tych informacji jest elastyczny, ale powinien być spójny z resztą CV. Najlepiej skorzystać z tego samego formatu, w jakim utworzona została sekcja Wykształcenie.

Czego należy unikać

Niektórych elementów nigdy nie należy umieszczać na CV. Należą do nich:

 • Dane wrażliwe — dotyczące przykładowo wieku, płci, rasy czy stanu cywilnego. Umieszczenie ich w życiorysie może sprawić, że nie zostaniesz dopuszczony do udziału w rozmowie z powodu chęci uniknięcia podejrzeń o dyskryminację.
 • Referencje – współczesne CV nie muszą, choć mogą zawierać referencji ani nawet oświadczenia, że „Referencje są dostępne na żądanie”.

CV chronologiczne — podsumowanie

Jeśli masz duże doświadczenie w określonej dziedzinie lub branży, a Twoje umiejętności i wykształcenie ściśle odpowiadają wymaganiom pracy na stanowisku, o które się ubiegasz, najbardziej odpowiednim formatem CV będzie format chronologiczny. Format ten skupia się na Twoim doświadczeniu zawodowym, wyszczególnia przy tym umiejętności i wykształcenie, które posiadasz.

Pisząc życiorys, masz do dyspozycji wiele źródeł. Na początek dostarczą Ci one przykładów i szablonów. Wystarczy, że następnie wpiszesz do nich szczegółowe informacje na temat swojego doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia.

Tworząc swoje CV, pamiętaj, żeby pisać z myślą o rekruterze. Wszystko, co zawrzesz w CV, powinno odpowiadać wymaganiom stanowiska, o które się ubiegasz. Zachęci to osobę rekrutującą do zaproszenia Cię na rozmowę, a właśnie w tym ma Ci pomóc Twoje CV.

Stwórz swoje CV w 15 minut!
Stwórz swoje CV w 15 minut!
Skorzystaj z profesjonalnych, przetestowanych w praktyce szablonów CV, które są zgodne z wymaganiami pracodawców.
Stwórz moje CV
Udostępnij ten artykuł
Cele CV
Paul DruryPaul DruryCele CV
Udostępnij ten artykuł
Czytaj dalej
List motywacyjny7 czas czytania
Jak napisać list polecający lub o niego poprosić?
Jak napisać list polecający lub o niego poprosić?
CV6 czas czytania
Jak napisać CV do pierwszej pracy?
Jak napisać CV do pierwszej pracy?
Kariera28 czas czytania
Jak macierzyństwo wpływa na kariery Polek? Raport o sytuacji matek na rynku pracy
Raport o sytuacji matek na rynku pracy
Kariera11 czas czytania
Wypowiedzenie umowy-zlecenia
Wypowiedzenie umowy-zlecenia i jak to zrobić
Przeglądaj wszystkie
Ta strona korzysta z plików cookie, by poprawić komfort użytkowania, do przeprowadzania analiz i w celach marketingowych. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą Polityka plików cookie iPolityka prywatności.
Zaakceptuj ciasteczka