1. Blog
 2. CV
 3. Umiejętności miękkie na CV
Napisany przez Anna MuckermanAnna Muckerman

Umiejętności miękkie na CV

16 czas czytania
Umiejętności miękkie na CV
Grafika:Katya Simacheva
Umiejętności miękkie należą do najważniejszych kompetencji, dzięki którym wyróżnisz się, gdy szukasz nowej pracy. Uwzględnienie ich w CV pokazuje, że rozumiesz kulturę firmy i szybko się do niej zaadaptujesz.

Ale czym właściwie są umiejętności miękkie i jak je zamieścić na CV? W poniższym blogu dowiesz się wszystkiego, co na ten temat warto wiedzieć. Zawarliśmy w nim następujące punkty:

 • Różnica między umiejętnościami twardymi a miękkimi;
 • Najlepsze miejsce do wpisania umiejętności miękkich na CV;
 • Najważniejsze umiejętności miękkie, których poszukują pracodawcy;
 • Lista przykładów umiejętności miękkich do CV.

Czym są umiejętności miękkie?

Umiejętności miękkie to cechy osobiste, które wpływają na Twoje zachowanie i wydajność w pracy. Najczęściej spotykanymi przykładami są dobra komunikacja, umiejętność zarządzania czasem, dbałość o szczegóły, przywództwo i etyka zawodowa. Umiejętności miękkie to zazwyczaj cechy, które kandydaci posiadają i dalej rozwijają, w przeciwieństwie do tych, których wyuczyli się w pracy. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na umiejętności miękkie, ponieważ mogą mieć one znaczenie, gdy dwie osoby startujące na to samo stanowisko mają podobne wykształcenie lub poziom doświadczenia.

Rada eksperta

Umiejętności twarde a miękkie – na czym polega różnica?

Umiejętności miękkie postrzega się jako przeciwieństwo umiejętności twardych. Umiejętności miękkie dotyczą zdolności interakcji z innymi osobami oraz radzenia sobie z zadaniami w pracy, podczas gdy umiejętności twarde są znacznie bardziej techniczne. Obsługa programów, narzędzi i specyficznych procesów branżowych należą do kategorii umiejętności twardych. Jeśli do wykonywania pracy niezbędny jest specjalistyczny trening albo jakieś narzędzie, prawie na pewno chodzi o umiejętność twardą.

Umiejętności twarde  Umiejętności miękkie
Wymagają wiedzy specjalistycznej. Zdolność, którą zawsze miałeś lub którą rozwijałeś dzięki kontaktom społecznym.
Opanowanie ich może zając lata praktyki lub treningu. Trudne do wyuczenia przez osobę, która ich naturalnie nie posiada.
Często wymagają fizycznego narzędzia lub oprogramowania komputerowego. Często są pierwszą częścią odpowiedzi na pytanie „Jakie są Twoje mocne i słabe strony?”.

W branżach technicznych umiejętności miękkie nie mogą zastąpić umiejętności twardych. Na przykład grafik, który nie zna programu Photoshop, prawdopodobnie nie zostanie zatrudniony wyłącznie na podstawie swojego pozytywnego nastawienia do pracy. Jednak w przypadku kilku kandydatów dysponujących tymi samymi umiejętnościami twardymi, CV zawierające odpowiednie umiejętności miękkie może sprawić, że jego autor znajdzie się na samej górze listy.

Przykłady umiejętności miękkich w CV:

 • Przywództwo;
 • Zarządzanie zespołem;
 • Inteligencja emocjonalna;
 • Empatia;
 • Umiejętność obchodzenia się z pacjentami (w przypadku zawodów medycznych);
 • Budowanie relacji z klientami;
 • Sprawna komunikacja;
 • Zaangażowanie.

Jakie umiejętności miękkie warto zamieścić na CV?

Dwie najważniejsze zasady umieszczania umiejętności miękkich w CV brzmią: bądź precyzyjny i dokonaj trafnego wyboru. Oznacza to, że opisywane przez Ciebie umiejętności miękkie powinny dokładnie odzwierciedlać Twoje doświadczenie zawodowe i/lub osiągnięcia, a także być pasować do stanowiska, na które aplikujesz.

Umiejętności miękkie, które należy umieścić w CV, w dużej mierze zależą od dwóch czynników: Twoich rzeczywistych osobistych cech oraz opisu stanowiska. Jasne, możesz wyszukać za pomocą Google’a listy najodpowiedniejszych przykładów umiejętności miękkich do CV, ale jeśli nie są one zgodne z Twoim doświadczeniem lub nie odpowiadają temu, co ceni firma, to w niczym Ci one nie pomogą.

Twoje cechy: Zacznij od stworzenia głównej listy wszystkich umiejętności miękkich, które posiadasz i które chętnie i z łatwością zademonstrujesz na kolejnym stanowisku. Najważniejsze, żeby dokładnie opisywały Ciebie i były poparte odpowiednimi przykładami.

Opis stanowiska: Gdy już będziesz zadowolony z listy własnych umiejętności, ponownie przyjrzyj się opisowi stanowiska, aby doprecyzować to, co najbardziej ceni Twój potencjalny pracodawca. Poszukaj podobieństw między własną listą a umiejętnościami miękkimi wymienionymi w ogłoszeniu o pracę. Poszukaj informacji na temat firmy, aby dowiedzieć się o panującej w niej kulturze. Przyjrzyj się całej branży i zorientuj się, jakie miejsce zajmuje w niej Twój potencjalny pracodawca. Twoje spostrzeżenia pomogą Ci zawęzić listę do 5 najbardziej odpowiednich umiejętności miękkich, które powinieneś uwzględnić w swoim CV.

Gdzie zamieścić umiejętności miękkie na CV?

W pierwszym odruchu być może przeskoczysz od razu do sekcji Umiejętności, jednak umiejętności miękkie powinny być rozłożone po całym CV, wpisane do niemal każdej sekcji CV na różne sposoby. Oznacza to zamieszczenie swoich umiejętności w Podsumowaniu zawodowym, Historii zatrudnienia i (oczywiście) w sekcji Umiejętności.

Gdzie zamieścić umiejętności miękkie na CV

Umiejętności miękkie można uwzględnić w trzech różnych miejscach na szablonu CV. W sekcji:

Podsumowanie profilu zawodowego

W sekcji Podsumowanie profilu zawodowego umiejętności miękkie prawdopodobnie przyjmą formę przymiotników. Ponieważ w tym miejscu chodzi o przyciągnięcie uwagi rekrutera, upewnij się, że sekcja ta zawiera tylko najistotniejsze umiejętności miękkie, których firma poszukuje.

Przykład umiejętności CV odpowiednich do sekcji Podsumowanie profilu zawodowego: Doskonale zorganizowany i przyjemny w kontakcie asystent osobisty z ponad siedmioletnim doświadczeniem w planowaniu występów najbardziej znanych osób w programach na żywo.

Historia zatrudnienia

Najważniejszą zaletą sekcji Historia zatrudnienia jest to, że umożliwia Ci ona zilustrowanie miękkich umiejętności za pomocą liczb i konkretów. Każdy może napisać, że cechuje go doskonała umiejętność komunikacji, ale czy może to udowodnić? Sekcja Historia zatrudnienia to miejsce, w którym możesz przekonać menedżera ds. rekrutacji, że Twoje umiejętności miękkie oznaczają zysk dla firmy.

Przykład umiejętności odpowiednich do sekcji Historia zatrudnienia: Codziennie mamy kontakt z ponad 30 pacjentami w ruchliwej prywatnej przychodni, śledzimy wyniki ich badań oraz testów i informujemy o nich pacjentów dokładnie i terminowo.

Sekcja umiejętności

Zapis punktowy w sekcji Umiejętności świetnie się sprawdza w przypadku bardziej technicznych umiejętności, ale błędem byłoby całkowite pominięcie w nim umiejętności miękkich. Sekcja Umiejętności jest odpowiednim miejscem na wyszczególnienie zdolności, których nie udało Ci się zamieścić w sekcji Historia zatrudnienia, takich jak umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia negocjacji czy mentoringu. Te kompetencje funkcjonują samodzielnie, podczas gdy umiejętności typu kreatywność lub komunikacja często wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Przykłady umiejętności miękkich odpowiednich do zamieszczenia w tej sekcji: dar opowiadania historii, chęć do nauki, pisanie grantów, rozwiązywanie sporów, zarządzanie zespołem, podejmowanie decyzji.

Jak odróżnić się od innych za pomocą wyraźnej tożsamości marki
Jak odróżnić się od innych za pomocą wyraźnej tożsamości marki

7 najbardziej odpowiednich umiejętności miękkich do uwzględnienia w CV – z przykładami

Wciąż nie jesteś pewien, które umiejętności miękkie najlepiej nadadzą się do Twojego CV? Oto nasza lista 7 najbardziej odpowiednich do CV umiejętności miękkich, którą możesz modyfikować pod kątem własnych potrzeb i doświadczenia: umiejętność współpracy, zdolność adaptacji, zaradność, pozytywne nastawienie, etyka zawodowa, chęć do nauki, krytyczne myślenie.

Poniżej przeanalizujemy szczegółowo każdą z nich i zaproponujemy kolejne umiejętności miękkie, które są z nimi powiązane.

1. Umiejętność współpracy

Umiejętność współpracy to pojemne określenie obejmujące kilka umiejętności związanych z pracą z ludźmi. Ta miękka umiejętność oznacza, że aktywnie słuchasz swoich kolegów i współdziałasz z nimi w celu osiągnięcia wspólnego celu. Oznacza to również, że czasami możesz przejąć rolę lidera, ale w razie potrzeby potrafisz też postępować zgodnie z poleceniami otrzymywanymi od innych. Oto kilka innych umiejętności miękkich związanych z umiejętnością współpracy:

 • Umiejętności interpersonalne;
 • Praca zespołowa;
 • Przywództwo;
 • Empatia;
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • Wystąpienia publiczne;
 • Tolerancja;
 • Zdolność komunikacji.

2. Zdolność adaptacji

Jeśli lata 2020 i 2021 czegoś nas nauczyły, to tego, że sytuacja może się zmienić w jednej chwili. Wiedza o tym, jak dostosować się i być elastycznym, gdy pojawiają się nowe wyzwania, jest jedną z najważniejszych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Liczy się ona szczególnie wtedy, gdy ubiegasz się o stanowisko, na którym bezpośrednio obsługujesz klienta, takie jak barista lub sprzedawca, gdzie harmonogram pracy może zmieniać się co tydzień. Oto lista umiejętności miękkich związanych ze zdolnością do adaptacji:

 • Elastyczność;
 • Umiejętność wykonywania poleceń;
 • Doskonalenie na podstawie feedbacku;
 • Zarządzanie stresem;
 • Zdolność do samodzielnej pracy.

3. Zaradność

Powiązana z umiejętnością adaptacji zaradność to zdolność do jak najlepszego wykorzystania narzędzi, jakimi dysponujemy, i znajdowania kreatywnych rozwiązań, gdy pojawiają się nowe problemy. Wiele innowacyjnych firm poszukuje kandydatów, którzy nie zachowują się jak automaty, tylko potrafią wymyślić innowacyjne rozwiązania w trudnych sytuacjach. Oto kilka przykładów umiejętności miękkich związanych z zaradnością:

 • Umiejętność pracy pod presją;
 • Kreatywność;
 • Rozwiązywanie problemów;
 • Znajdowanie innowacyjnych rozwiązań;
 • Dobra organizacja pracy.

4. Pozytywne podejście

To miękka umiejętność stara jak świat i w obecnych czasach równie ważna, jak niegdyś. Pokazanie, że jesteś osobą, z którą przyjemnie się pracuje, pomoże Ci w wywarciu świetnego pierwszego wrażenia. Oto lista cech związanych z pozytywnym nastawieniem:

 • Charyzmatyczny;
 • Towarzyski;
 • Przyjazny;
 • Koleżeński;
 • Cierpliwy;
 • Motywujący innych;
 • Inspirujący innych.

5. Etyka zawodowa

W niektórych branżach wczesne przychodzenie do pracy i późne z niej wychodzenie jest w zasadzie wymogiem. Etyka zawodowa polega na zaangażowaniu w pracę oraz podjęcie wysiłku, aby firma osiągnęła odpowiednie wyniki. Jeśli chcesz udowodnić swoje zainteresowanie pracą, najlepszym rozwiązaniem będzie podanie w CV umiejętności miękkich związanych z etyką zawodową, takich jak:

 • Zaangażowanie;
 • Wytrzymałość fizyczna lub psychiczna;
 • Skuteczne działanie pod presją czasu;
 • Pozytywne podejście do pracy;
 • Determinacja;
 • Skupienie;
 • Koncentracja.

6. Chęć do nauki

W przypadku studentów, stażystów i kandydatów na poziomie podstawowym chęć uczenia się nowych rzeczy jest jedną z najważniejszych umiejętności miękkich, które należy przedstawić w swoim CV. Prawdopodobnie będziesz musiał stawić czoła innym kandydatom dysponującym tym samym wykształceniem lub posiadającym umiejętności twarde, a w takich okolicznościach najważniejsze jest, by udowodnić swoją gotowość do dalszego rozwoju. Oto lista umiejętności miękkich związanych z chęcią uczenia się:

 • Umiejetność aktywnego słuchania;
 • Zdolność wykonywania poleceń;
 • Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej;
 • Samoświadomość;
 • Profesjonalizm;
 • Chęć wypróbowywania nowych rzeczy.

7. Umiejętność krytycznego myślenia

Konkurencja na rynku nie śpi, dlatego też firmy szukają błyskotliwych kandydatów z pomysłem, jak zrobić coś inaczej i lepiej. Jeśli Twój pracodawca ceni inteligentne podejście, zamieszczenie umiejętności miękkich związanych z krytycznym myśleniem jest koniecznością. Należą do nich:

 • Wydajność;
 • Umiejętność strategicznego planowania;
 • Zdolności artystyczne;
 • Planowanie;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Zdolność krytycznej obserwacji;
 • Zarządzanie przepływem pracy;
 • Samodzielność;
 • Umiejętność wprowadzania zmian.

Podobała Ci się nasza treść? Sprawdź naszą stronę z przykładami CV, aby znaleźć idealne CV dla swojego zawodu.

Stwórz swoje CV w 15 minut!
Stwórz swoje CV w 15 minut!
Skorzystaj z profesjonalnych, przetestowanych w praktyce szablonów CV, które są zgodne z wymaganiami pracodawców.
Stwórz moje CV
Udostępnij ten artykuł
Czytaj dalej
Kariera25 czas czytania
Najlepsze europejskie miast dla świeżo upieczonych absolwentów
Najlepsze europejskie miast dla świeżo upieczonych absolwentów
CV6 czas czytania
Czy w CV należy zamieszczać wszystkie poprzednie stanowiska?
Czy w CV należy zamieszczać wszystkie poprzednie stanowiska?
CV9 czas czytania
Nagłówek CV: Przykłady, instrukcje i wskazówki, jak dobrze wyeksponować górną sekcję CV
Nagłówek CV: Przykłady, instrukcje i wskazówki, jak dobrze wyeksponować górną sekcję CV
Rozmowa kwalifikacyjna7 czas czytania
Jak negocjować wynagrodzenie?
Jak negocjować wynagrodzenie?
Przeglądaj wszystkie
Ta strona korzysta z plików cookie, by poprawić komfort użytkowania, do przeprowadzania analiz i w celach marketingowych. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie zgodnie z naszą Polityka plików cookie iPolityka prywatności.
Zaakceptuj ciasteczka